Haber Ekonomi


Haberler > Akaryakıt Başlıkları

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanunda, emekliye ve çek borçlularına da müjde

Güncelleme :30.04.2021

 Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi üzerindeki görüşmelerde, aciliyeti dikkate alınarak iki yeni madde de ihdas edildi.

Kanuna göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

Kovid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ibraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere, isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

30 Nisan-31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan-31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mal veya hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden, menkul mallar hariç olmak üzere teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılınıyor.

Zorunlu teminat uygulaması kapsamında istenilen teminatları vermeyenlere 25 bin TL'den az ve 1 milyon TL'den fazla olmamak üzere bir önceki yıl brüt satış gelirinin binde 3'ü kadar özel usulsüzlük cezası verilebilecek.

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesine yönelik olarak ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon gibi elektronik sistemlere fiziksel ve bilişim yoluyla müdahale eden kişiler, kaçakçılık suçları kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının, inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenecek. Rapor Değerlendirme Komisyonunun görüşüyle birlikte durum, Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. İncelemenin tamamlanması beklenmeden kamu davası açılabilecek.

Akaryakıt dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

EPDK'ya, dağıtıcılara yönelik olarak lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet, teknik ve ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleme yetkisi verilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansları sona erdirilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede bayi denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacak.

Akaryakıt dağıtıcıları, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dağıtıcı lisansı sahiplerine verilen para cezasının onda biri tutarında idari para cezası verilebilecek.

"Petrol Piyasası Kanunu'na göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur." hükmü kapsamında lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmeyecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

LPG dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansları ile diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresinin uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti, teminat verilinceye kadar durdurulacak. Bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek.

EPDK'dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak, ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması kaçakçılık suçları kapsamına alınacak.

Bu haber 932 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi, Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor... 22.10.2021
KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu... 22.10.2021
Türkiye Petrolleri ve Koalay.com İş Birliği ile Artık Sigorta İşlemleri TP Mobil Üzerinden Yapılabiliyor... 22.10.2021
Zorlu Enerji, Karadağ’da Elektirikli Araç Şarj İstasyonu Ağı Kuruyor ... 22.10.2021
IVECO’dan Ankara’da Daily kamyonet ve kamyon teslimatı... 21.10.2021
Pegasus, 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulundu... 21.10.2021
Dinçer Lojistik, Startup’ları Demo Day’de yarışmaya çağırıyor... 21.10.2021
Türkiye ve Nijerya enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında 3 mutabakat imzaladı... 21.10.2021
Avrupa'nın gaz depolama seviyeleri Ocak-Eylül döneminde %20'nin üzerinde düşüyor... 21.10.2021
Wallbox Şarj Çözümleri Türk Otomotiv Sektörüyle Buluşmaya Devam Ediyor! ... 21.10.2021
PÜİS’te Yeni Görev Bölümü Yapıldı... 21.10.2021
Elektrikli araçların küresel pazar payının 2025 yılına kadar %29'a ulaşması bekleniyor... 21.10.2021

 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.