Haber Ekonomi


Haberler > Akaryakıt Başlıkları

Ele geçirilen kaçak akaryakıt değerlendirilecek

Güncelleme :26.03.2014

 Uygun kaçak akaryakıt açık teklif ve pazarlık usulüyle satılacak.

 Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt açık teklif ve pazarlık usulüyle satılacak. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 65'inden aşağı tespit edilemeyecek.

Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Nisan 2014'te yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilecek. Teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt, yediemine iletilecek.

İl özel idareleri veya defterdarlıklar tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın muhafaza koşulları, alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar sonuçlarına göre yeniden belirlenebilecek.

El konulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenecek.

Kaçak akaryakıtın muhafaza süresi, mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden 30 gün dahil, akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadarki süreyi kapsayacak.

Kaçak akaryakıtın muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değeri üzerinden günlük binde 1 olarak, 6 aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretin yarısı oranında uygulanacak.

Muhafaza ücreti, kaçak akaryakıtın değerinin yüzde 30'unu geçemeyecek.

Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin yüzde 15'i muhafaza ücreti olarak esas alınacak ve il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenecek.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımları ilgili kurum bütçesinden karşılanacak.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsisi yapılarak tasfiye edilecek akaryakıta veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere ulusal marker eklenmeyecek.

Satış suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı satın alanların, akaryakıtın türüne göre verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekecek. Satışı yapılan akaryakıta eklenecek ulusal marker, eklenmek üzere satış yapılan kişilere teslim edilecek.

Kaçak akaryakıtın tahsisi

El konulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlıkça en az 3 kişiden oluşan tahsis komisyonu oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek, bedelsiz tahsis talebinde bulunabilecek.

Tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha önceki tahsis miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları göz önüne alınarak, komisyonca tahsis kararı alınacak. 

El konulan kaçak akaryakıt, öncelik sırasına göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurum veya birimlere, akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere, akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere kullanım amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Kara, hava ve deniz hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt, gümrük idarelerine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilecek. İhtiyaç fazlası akaryakıt olması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilecek.

Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt açık teklif ve pazarlık usulüyle satılacak. Tahmini satış bedeli, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 65'inden aşağı tespit edilemeyecek. Satış bedeli genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak. 

Gümrüğe terk edilen akaryakıt

Gümrüğe terk edilen veya gümrük mevzuatına göre terk edilmiş sayılan akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına, ihtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilecek.

Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek, ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenecek.

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlük tarihinden önce el konulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesinde, el konulduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun geçici 6. maddesinin ilgili fıkrası kapsamına giren kaçak akaryakıt hakkında daha önce verilmiş bir tasfiye kararı olması, tasfiye işlemlerine başlanmış olması veya bu süreler içinde karar verilmemesi hallerinde, akaryakıt bu yönetmelik hükümlerine göre derhal tasfiye edilecek. 

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1 Nisan'dan itibaren yürürlükten kaldırılacak.

Bu haber 2984 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi, Türkiye'de büyümeye olumlu bakıyor... 22.10.2021
KKTC Benzinciler Birliği: K-PET ve AL-PET akaryakıt satışını durdurdu... 22.10.2021
Türkiye Petrolleri ve Koalay.com İş Birliği ile Artık Sigorta İşlemleri TP Mobil Üzerinden Yapılabiliyor... 22.10.2021
Zorlu Enerji, Karadağ’da Elektirikli Araç Şarj İstasyonu Ağı Kuruyor ... 22.10.2021
IVECO’dan Ankara’da Daily kamyonet ve kamyon teslimatı... 21.10.2021
Pegasus, 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulundu... 21.10.2021
Dinçer Lojistik, Startup’ları Demo Day’de yarışmaya çağırıyor... 21.10.2021
Türkiye ve Nijerya enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında 3 mutabakat imzaladı... 21.10.2021
Avrupa'nın gaz depolama seviyeleri Ocak-Eylül döneminde %20'nin üzerinde düşüyor... 21.10.2021
Wallbox Şarj Çözümleri Türk Otomotiv Sektörüyle Buluşmaya Devam Ediyor! ... 21.10.2021
PÜİS’te Yeni Görev Bölümü Yapıldı... 21.10.2021
Elektrikli araçların küresel pazar payının 2025 yılına kadar %29'a ulaşması bekleniyor... 21.10.2021

 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.