Haber Ekonomi


Haberler > Ekipman Başlıkları

“Tank Temizliği ve Kritik Ekipman Bakım” çalışmalarında Tora başarısı

Güncelleme :29.05.2015

Tora Petrol tarafından BP’nin Soğanlık istasyonunda“Tank Temizliği ve Kritik Ekipman Bakım” faaliyetleri BP Genel Müdürü Sayın Martin Thomsen ve BP SEÇ-G Organizasyonel Eğitim Danışmanı Sayın Gülin Akdeniz’in katılımıyla başarılı bir şekilde geçekleştirildi.
 

BP Genel Müdürü Sayın Martin Thomsen ve BP SEÇ-G Organizasyonel Eğitim Danışmanı Sayın Gülin Akdeniz’in katılımıyla geçekleşen “Tank Temizliği ve Kritik Ekipman Bakım” faaliyeti çok verimli ve olumlu geçmiştir. Yapılan işin içeriği, kalitesi, SEÇ performansı çok başarılı bulunmuştur. Sahadaki diğer arkadaşlar ve Tora ailesine bu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür edilmiştir. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm Tora ailesine teşekkür ederiz.

  Periyodik bakım ve tank temizliği alanındaki çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırın Tora petrol yetkilisi Yıldırım Durmuş, Periyodik bakım ve tank temizliği alanında 16 yıldır kesintisiz hizmet  verdiklerini söyledi.

 
Tora olarak sunmuş olduğunuz periyodik bakım ve tank temizliği hizmeti ve bu hizmeti veren ekiplerinizin özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
 
Firmamız yaklaşık 16 yıldır sektörde periyodik olarak yürütülen, akaryakıt tank temizliği ve koruyucu bakım faaliyetlerini, tek merkezden ve deneyim kazanmış, eğitimli 10 adet mobilize ekip ve 30’a yakın personel ile Türkiye genelinde sürdürmektedir.
 
Periyodik olarak yapılan bakım ve tank temizliğinin öneminden ve yapılma gerekçelerinden bahsedebilir misiniz?
 
Ülkemizde yasal zorunluluklarla iyileştirmeye çalışılan istasyonlarda; yer altı akaryakıt tanklarının yapısı, mevsimsel sıcaklık değişimleri, tesisatların yapım aşamasında meydana gelen kirlenmeler, akaryakıt ikmalinde kullanılan tankerler, tabanda biriken su ve tankların kullanımlarına bağlı olarak yer altı akaryakıt tanklarında kirlilik meydana gelmektedir. Detaylı olarak incelediğimizde bu sebeplerin sonucu olarak 3 noktada arızaya sebep olabilir. Bunlar;
 
Dalgıç Pompalarda:
 
Pislik rotorla statorun arasındaki yakıtın geçtiği ince kanalı tıkayarak soğutucu ve yağlayıcı etkisi olan yakıtın geçmesini engeller. Bu durumda motor yatağı aşınarak aşırı ısınma ve hatta yanma meydana gelir. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.
Pislik tanecikleri rotorla statorun arasına sıkışarak rotorun dönmesini engeller. Motor gerektiği gibi korunmamış ise yanar. Onarılması mümkün olmadığından yine motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.
Pislik ve su karbondan mamul rotor şaft motorunun burç yatağı üzerinde yağ filmi oluşmasına engel olup şaftın kilitlenmesine neden olur. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesi gerekir.
Dalgıç pompalara standart olarak monte edilen kaçak detektörleri pisliğe karşı son derece hassastırlar. Pislik detektör pistonunun sıkışmasına yol açarak pistonun o andaki pozisyonunda kalmasına neden olur. Bu durumda detektör devre dışı kalıp hatalı yorumlara sebep olur.
Sifonlu tanklarda dalgıç pompanın sifon girişindeki vakum valfi pislikten dolayı tıkandığında ana tank ve sifon tankını dengeleyemeyecek bu da sifon tankın devre dışı kalması ile sonuçlanacaktır.
Özellikle basınçlı sistemlerde birden fazla tabancayı besleyen dalgıç pompanın devre dışı kalması satışta büyük kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle arızalar istasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Yeraltı akaryakıt depolama tanklarının periyodik olarak temizlenmesiyle dalgıç pompa ve dispenserlerdeki arızalar minimuma inecektir
 
Dispenserlerde :
 
Tanktan biriken su ve pislik pompada toplanarak pompa dişli ve şaftının korozyona uğramasına neden olur. Pompa zorlanır ve kilitlenir.
Tanktaki pislik dispenserdeki filtre elemanlarının kısa zamanda tamamıyla tıkanmasına neden olacak, basınç artıp ( debi düşecek ) filtrenin patlamasına yol açacaktır. Bu durumda pislik metrenin içine boşalacak, metre, silindir ve valf contalarını bozacaktır. Yerinde onarılması mümkün olmadığından metrenin komple değişmesi gerekecektir.
Su ve pislik metre bilyeli rulmanının sıkışmasına veya zorlanmasına yol açacağından debinin düşmesine neden olacaktır.
 
 Araçlarda:
 
Serbest su, emülsiyon gibi istenmeyen karışımlar araçların yakıt sistemlerine zararı olacaktır. Bu zararların tazmini için istasyonlara yapılan başvurulara bakıldığında zararın boyutları istasyon sahiplerini ciddi mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmaktadır.
Yukarıda bahsettiğim ekipman arızaları üretici ve distribütör firmalara müşteri şikayeti olarak geri dönmektedir. Olumsuzlukların önüne geçmenin en etkileyici yolu, bizim de firma düsturu olarak edindiğimiz önleyici tedbirleri almaktır. Zira kaybolan güvenin geri kazanımı zor olmaktadır ve aynı şekilde ekipmanın arızalandıktan sonra düzeltilmesi için oluşan maliyet, periyodik olarak yapılan bir dizi faaliyet sayesinde kolayca önlenebilir.
Bir diğer faaliyet alanımız olan koruyucu bakımlarımızda, istasyonlardaki kritik ekipman olarak tarif ettiğimiz ekipmanların kontrolleri ve testleri yapmaktayız. Bu sayede zamanla işletme içerisinde malzeme yorulmasından ve kullanıcı hatalarından kaynaklı ve işletme körlüğü sebebiyle doğal kabul edilen pek çok emniyetsiz durum tespit edilip giderilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken kıstas işletme içerisinden birilerin değil, dışarıdan bir gözün olaya bakması ve edindiği bilgi birikimi sayesinde nasıl bir emniyetsiz durumla karşılaştığının veya karşılaşabileceğinin tespit etmesidir. Zira bilindiği üzere emniyetsiz durum frekansı ne kadar fazla ise üzücü kazaların yaşanması riski o denli fazla oluyor.
İstasyonların Tora’yı tercih etme nedenleri nelerdir? Sektördeki diğer firmalardan sizi hangi özellikleriniz ayırt ediyor?
 
Yaptığımız çalışmalarda müşteri talepleri doğrultusunda mühendisli veya teknisyenli ekiplerimizle bakım bilgileri, veri bankasına anlık olarak işleniyor. Sektörde bu tarzda teknolojik altyapıya ve donanımlı saha personeline sahip olmak, bizi diğer firmalardan bir adım öne taşıyan yegâne unsurdur. Sürekli iyileştirilecek bir yanımız olduğu düşüncesi ana hedefimiz olduğu için sektör pazar payı oranında rakiplerimize nazaran konumumuz küçümsenmeyecek yerdedir.
 
Tora olarak bu konuda firmalara sunduğunuz avantajlar nelerdir?
 
Ülkemizde EPDK’ya kayılı yaklaşık olarak 13000’e yakın istasyon var ve bu istasyonlardan yaklaşık 9000 tanesinin bizde kart bilgilerini tuttuğumuz bir veri bankasına sahibiz. Herhangi bir ana dağıtım firması bizden dakikalar içerisinde herhangi bir istasyonu ile ilgili dataya sahip olabilir. Tek bir istasyonu için de bütün istasyonları için de istenilen formata uygun rapor verme kabiliyetine sahibiz. Exceller veya elle yazılmış matbu formlarla raporların hazırlanması günümüz teknoloji dünyasının çok gerisinde kalan bir yapıya aittir ve yaptığımız değişikliklerden en önemlisi daha ekip istasyonda iken istasyonla ilgili aranan bütün bilgilerin elimize geçmesi ve istenilen formatlara kolaylıkla adapte edilebilmesidir. Esnek bir yapıyla dizayn edilen soru bankamıza her ana dağıtım firmasının kendi opsiyonları kolaylıkla adapte edilip istenilen sorunun yetkin saha personeli tarafından cevabının aranması sağlanmaktadır. Sektörde eğitimli personeli ve çözüm bulma odaklı yönetim politikamız sayesinde, kendi dalında sektör lideri olmaktan gurur duyuyor ve bu noktada ilerleyebilmek adına çalışma azmini gösteriyoruz.
 
Bakım ve tank temizliği konusunda bugüne kadarki çalışmalarınızın rakamsal verilerinizden bahsedebilirsiniz? Bu konuda 2015 yılı için hedefleriniz nelerdir?
 
2002 – 2013 yılları arasında hizmet verilen Akaryakıt istasyonlarında; yaklaşık 220.000 adet tankın temizliği yapılmıştır. Bu tanklardan yaklaşık olarak 10 milyon lt’nin üstünde atık çıkmıştır. Çıkan bu atıkların yaklaşık 6 milyon lt’nin aşan kısmı Atık Ayrıştırma Cihazı sayesinde geri kazanımı sağlanmıştır. Ayrıştırma sonrası kalan yaklaşık 4 milyon lt atık Ulusal Atık Taşıma Form’u düzenlenip, Ulusal Atık Taşıma Lisanslı Tankerlerimiz ile Lisanslı Atık Bertaraf tesislerinde bertaraf ettirilmiştir. Bu sayede milli servetimiz olan akaryakıtın %60 oranında geri kazanımı sağlanmış olmaktadır.
Yenilediğimiz teknolojimiz sayesinde 2014 yılı sonu itibari ile 1800 istasyonda yapılan bakım faaliyetleri sonunda 840000 lt atık olarak tanktan çıkarılmıştır. Çıkarılan bu atığın 700000lt’si ayrıştırması yapılarak tanklara geri konulmuştur. Böylelikle yaklaşık %83 oranında milli servetimizin geri kazanımı sağlanmış bulunmaktadır.
Öncelikli hedefimiz var olan müşteri portföyümüzün memnuniyetini arttırıcı çözümler sunmaktır. Sıfır kaza prensibinden ödün vermeden tank temizliği ve bakım yaptığımız istasyon sayısını arttırmak ve müşterilerimiz arasına yenilerini katma amacında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şuan için tank temizliği ve bakım faaliyetleri devam eden yaklaşık 2500 istasyon ziyaretimiz olacaktır.
 
Bakım ve tank temizliğinde kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz?
 
Tüm bakım ekipleri yeni emniyet bariyerleri ile donatılmıştır. Kuka ile saha izolasyonu 2010 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Böylelikle çalışma sahası belirgin olarak kapatılmaktadır.
 
Tank Temizliği ve Atık Ayrıştırma Makineleri:
 
Hava tahrikli tank temizleme makinesi, pnömatik yönlendirme valfi, kılavuz ve tank dibinde dolaştırılan hortum tank temizliği faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Temizlik sonrasında varillere çekilen atıklar, ex-proof ayrıştırma cihazı ile su ve tortulu partiküllerinden ayrılarak temiz yakıtın israf olmasının önüne geçilmektedir.
Tüm bakım araçlarına internet destekli bilgisayarlar uyumlu yazıcı yerleştirilmiştir. İstasyonda veri bankası üzerinden doldurulan 900’ün üzerindeki soru, internet bağlantısı ile anında merkez surver’a gönderilmekte ve yazıcı bağlantısı ile istasyonda formların matbu kopyaları yazdırılmaktadır.
Bu konuda firma bazlı çözümler sunabilme kabiliyetine sahibiz. Soru listesine yapılacak kolayca yapılabilecek soru eklemeleri ile istenilen her sorunun cevabını sahadan anında alabilecek bir sisteme sahibiz. Bu sayede 2015 yılında yaşanacak dönüşümlerde firmaların bünyelerine katmayı planladıkları istasyonlara yaptıracakları bizim survey diye nitelendirdiğimiz keşiflerin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.
 
Son olarak eklemek istedikleriniz?
 
İstasyon dönüşümlerinin sıkça yaşanacağı 2015 yılının sektörümüz ve Türkiye ekonomisi açısından güzel geçmesini temenni ederim.
Bu haber 3589 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
TOTAL İstasyonları’ndan Hakkari Yüksekova’da yeni istasyon yatırımı... 30.11.2020
Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğünün yeni binası açıldı... 30.11.2020
Sürdürülebilirlik Akademisi’nden OPET’e iki ödül birden ... 30.11.2020
Elektrik üretimi Eylül ayında yüzde 9 arttı... 28.11.2020
Rüzgardan elektrik üretimi, ilk kez tüm yenilenebilir kaynakların toplamını geçti... 28.11.2020
Pandemi elektrik tüketicilerinin öncelik ve beklentilerini değiştirdi... 28.11.2020
Trafiğe son 10 ayda 850 bin 969 aracın kaydı yapıldı... 28.11.2020
Elektrikli Araç Endüstrisi Petronas’ın Konferansında Masaya Yatırıldı!... 28.11.2020
Türkiye’nin Petrol ithalatı Eylül ayında yüzde 14 arttı... 28.11.2020
Tesla, “süper şarj kolonları” için Çin’de yeni bir fabrika kuruyor ... 28.11.2020
LNG zengini Katar’ın yurt dışı yatırımları hız kesmiyor... 28.11.2020
QNB Finansbank ve Petrol Ofisi'nden akaryakıt indirimi ve ParaPuan imkanı... 28.11.2020
TEST İSTASYONU’nun 34.sü Haber Ekonomi’nin Kasım sayısında yayınlandı... 28.11.2020
2020’de Afrika ve Suudi Arabistan’da Mepsan Rüzgarı Esti!... 28.11.2020
Atık Yönetimi ile Sürdürülebilirliğe Bakış... 28.11.2020
ASİS Otomasyon’a Kocaeli Sanayi Odasından Yazılım Ürünleri Sanayi Ödülü… ... 28.11.2020
TEMSA’nın ilk elektrikli otobüs ihracatı İsveç’in çevreci adasına! ... 28.11.2020

 


Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.